Στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΕΣΟ τέθηκε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα της αυτοχρηματοδότησης των σωματείων και παρά τις έντονες αντιδράσεις αντιπροσώπων σωματείων που διαφωνούσαν με την πρόταση να αποφασιστεί το θέμα σε ΔΣ , αποφασίστηκε, με 18 ψήφους (επί 31 παρευρισκομένων) να κωδικοποιηθούν οι προτάσεις για αυτοχρηματοδότηση και να ληφθεί η τελική απόφαση σε ΔΣ και όχι στο ανώτερο όργανο, τη ΓΣ.