18 Δεκεμβρίου 2015, παρτίδα 00316 Δεκεμβρίου 2015, παρτίδα 002

8 Δεκεμβρίου 2015, παρτίδα 001